Ireneusz Tomczak


Członek Zarządu, Członek Komitetu Inwestycyjnego

  • Doświadczony inwestor i doradca biznesowy. Ekspert specjalizujący się w tworzeniu i zarządzaniu projektami z zakresu ICT, HRM oraz rynku szkoleń.
  • Obecnie – Prezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Zarządzania (FOZ), w której m.in. współzarządzał 2 projektami z zakresu rozwoju niepublicznego rynku kapitałowego.
  • Twórca, działającego do dziś, inkubatora przedsiębiorczości w ramach projektu POIG 3.1 –„Nowy Horyzont – czas na własny innowacyjny biznes”. Inkubator przeprowadził 13 inwestycji w nowo powstałe innowacyjne projekty ze środków projektu oraz z wyjść kapitałowych wraz ze współudziałem koinwestorów prywatnych z sieci Digital Knowledge Network oraz funduszu Knowledge Hub.
  • Od 2010 r. współzarządzał blisko 11 projektami z zakresu B+R i transferu technologii, w tym 10 projektów z zakresu Transferu Technologii w ramach międzynarodowego projektu europejskiego Leonardo Da Vinci.
  • Od 2011 r. Partner, Udziałowiec i Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu Venture Capital – Knowledge Hub.
  • W 2015 r. został Założycielem i Członkiem Rady Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej Mitefpoland.org – podmiotu reprezentującego MIT Enterprise Forum w Polsce.