Krzysztof Mikulski


Szef projektu Thanks Factor

– Doświadczony członek zarządów i rad nadzorczych spółek z polskim i zagranicznym kapitałem.
– Ekspert w zakresie procesów M&A z doświadczeniem po stronie funduszu VC, jak i spółek będących przedmiotem inwestycji.
– Wieloletni menedżer z doświadczeniem w zakresie budowy i przekształceń spółek, w tym w projektach restrukturyzacyjnych.
– Absolwent The Strategic Leadership Academy Harvard Business/ICAN Institute.