Rafał Perz


CMO & Co-Founder REbuild

  • Doświadczony konsultant ds. badań i rozwoju, z historią współpracy z sektorem inżynierii przemysłowej i wojskowej.
  • Niezależny ekspert w dziedzinie nauki i technologii dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
  • Doktor nauk inżynieryjnych, specjalista w dziedzinie badań i nauczania. Wykwalifikowany konstruktor o solidnym zapleczu w systemach CAD/CAE.
  • Udokumentowane umiejętności w zakresie zarządzania projektami i przywództwa.
  • Wcześniej zaangażowany w projekty z zakresu biomechaniki bezpieczeństwa i urazów samochodowych na Uniwersytecie Wirginii (2012-2013) oraz w projekty z zakresu inżynierii w Warszawie (2007-2010).