Robert J. Bob Morris


  • Amerykański inwestor, specjalizujący się w sektorach: rolnym, energii i ochrony środowiska, aktywnie działający na rynku globalnym
  • Członek Komitetu Doradczego w Ag Innovation Showcase, który gromadzi wynalazców, inwestorów i inne podmioty związane z sektorem ag-tech.
  • Na swoim koncie posiada bogate doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi zespołami oraz w budowaniu partnerstwa na rzecz sektora rolno-spożywczego, energetycznego czy złóż naturalnych.
  • Stojąc na czele AndMore Associates zapewnia strategiczne wsparcie w obszarze rozwoju biznesu dla globalnych podmiotów w rolnictwie, sektorze cleantech, energetycznym czy sektorach złóż odnawialnych oraz pomaga przedsiębiorcom i start-upom w komercjalizacji nowych technologii i innowacji.
  • Aktywnie wspiera przedsiębiorców oraz start-upy w komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań.