Bartosz Podhorodecki


Menedżer Inwestycyjny

  • absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  • ekspert w dziedzinie inicjowania i finansowania działalności innowacyjnej.
  • posiada kilkuletnie doświadczenie w instytucjach działających na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów technologicznych.
  • posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy biznesowej przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kolejnych rund inwestycyjnych.
  • odpowiada za przeprowadzenie pomysłodawców przez cały proces inwestycyjny (modelowanie, plany rozwoju, umowy inwestycyjne), wspiera i doradza spółkom portfelowym z ramienia funduszu.