Hanna Łabęda


Dyrektor Inwestycyjny

  • Dyrektor inwestycyjny i konsultant gospodarczy z 27-letnim doświadczeniem. Współtworzyła rynek konsultingowy w Polsce, pracując jako ekspert w czołowych polskich firmach doradczych oraz uczestnicząc w projektach z zakresu: inwestycji, doradztwa strategicznego, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, a także w projektach szkoleniowych.
  • Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie nadzoru właścicielskiego. Przez wiele lat zasiadała w radach nadzorczych kilkunastu firm.
  • Jako Dyrektor Inwestycyjny w NFI Magna Polonia, nadzorowała działalność 10 spółek z różnych branż – w tym z sektora rolno-spożywczego.
  • Specjalizuje się w zarządzaniu portfelami spółek, doradztwie inwestycyjnym, strategicznym i kapitałowym, m.in. relacje inwestorskie, poszukiwanie inwestora i kapitału, strategie rozwoju, restrukturyzacja czy zarządzanie projektami europejskimi.
  • Od kwietnia 2013 na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu Venture Capital Knowledge Hub oraz w Fundacji Obserwatorium Zarządzania, gdzie odpowiada za koordynację procesów inwestycyjnych (wejścia i exity), nadzorowanie portfela spółek, relacje z PARP.
  • W Fundacji Obserwatorium Zarządzania dołączyła również do zespołu projektowego, prowadzącego inkubator przedsiębiorczości w ramach projektu POIG 3.1 –„Nowy Horyzont – czas na własny innowacyjny biznes”, który przeprowadził łącznie 13 inwestycji (w tym 11 pod jej osobistym nadzorem jako Dyrektora Inwestycyjnego) w nowo powstałe innowacyjne przedsięwzięcia ze środków projektu oraz z wyjść kapitałowych, wraz ze współudziałem koinwestorów prywatnych z sieci Digital Knowledge Network oraz funduszu Knowledge Hub.