Hubert Gęsiarz


Thermoeye

  • W spółce Smart Soft Solutions z o.o. jako Wiceprezes Zarządu jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków na działalność oraz marketing
  • Absolwent Kierunku Elektronika i telekomunikacja w zakresie Przetwarzania sygnałów i obrazów na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  • Doktorant na EEIA w dyscyplinie Informatyka
  • Specjalizuje się w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów, na Politechnice Łódzkiej kieruje Działem Projektów