Jacek Adamski


Członek Zespołu Zarządzającego, Członek Komitetu Inwestycyjnego

  • Od 2013 Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego II Kadencji.
  • Od 2013 kieruje również Lewiatan Business Angels – jedną z największych w Polsce sieci Aniołów Biznesu.
  • Aktywny również jako inwestor działający na własny rachunek.
  • W latach wcześniejszych – inwestor, zarządzający portfelami, licencjonowany makler papierów wartościowych (nr lic. 30), zarządzający instytucjami otoczenia biznesu.
  • Aktywny uczestnik rozwoju polskiego rynku kapitałowego od czasu jego powstania
  • Posiada bogate doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej, doradztwie dla przedsiębiorstw i inwestycjach w start-upy.