Karol Juszczyk


  • Doświadczony ekspert ds. projektów i nowych technologii oraz badań i rozwoju w kilku przedsiębiorstwach, odpowiedzialny m.in. za projekty B+R, dotyczące budowy i wykorzystania platform bezzałogowych w różnych sektorach gospodarki.
  • W latach 2012-2015 Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Robokopter Technologies/Services
  • Od 2015 roku Ekspert ds. Projektów i Nowych Technologii w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony przeciwpożarowej w Państwowym Instytucie Badawczym.