Krzysztof Mikulski


Thanks Factor

  •  doświadczony członek zarządów i rad nadzorczych spółek z polskim i zagranicznym kapitałem
  • ekspert w zakresie procesów M&A z doświadczeniem po stronie funduszu VC jak i spółek będących przedmiotem inwestycji
  • wieloletni menedżer z doświadczeniem w zakresie budowy i przekształceń spółek, w tym w projektach restrukturyzacyjnych
  • absolwent The Strategic Leadership Academy Harvard Business/ICAN Institute