Maciej Pasternak


Główny Ekspert ds. B+R

  • Doktor nauk biologicznych (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy), Master of Business Administration (Mannheim Business School, Niemcy), Magister biotechnologii (Uniwersytet Jagielloński).
  • Doświadczony ekspert w dziedzinie zarządzania i prowadzenia projektów B+R, zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym.
  • Od 2014 jest Członkiem Komitetu Sterującego Syndykatu Aniołów Biznesu w Mannheim (Mannheim Business Angels Network e.V.), w którym zarządza procesem ewaluacji biznesplanów (deal screening) i oceny potencjału monetyzacji. Wspiera również działania due diligence w obszarze biotechnologii, chemii, rolnictwa, sektora energii, nauk biologicznych, healthcare i farmaceutycznym.
  • Doświadczenie zdobywał również w dziale doradztwa związanego z innowacjami i komercjalizacją technologii w firmie PwC Polska.
  • Od 2008 r. związany jest z działalnością innowacyjną oraz badawczo – rozwojową, m.in. w centrali BASF SE w Niemczech w dziale Crop Protection.
  • Jest współwynalazcą w około trzydziestu patentach i aplikacjach patentowych w obszarze chemii, biologii, biotechnologii i praktyk rolniczych.