Marcin Dżoga


  • Ekspert  zaangażowany w rozwijanie technologii kosmicznych i ich zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze agrotech.