Marcin Gędłek


Ekspert ds. Własności Intelektualnej (IP)

  • Doświadczony ekspert w obszarze ochrony własności intelektualnej (IP).
  • Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w Urzędzie Patentowym RP na stanowiskach specjalistycznych oraz jako zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności.
  • Jest aktywnym mentorem i doradcą w zakresie ochrony i komercjalizacji własności przemysłowej, szczególnie wyników prac B+R, zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jaki i jednostek naukowych.
  • Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania strategii IP dla celów podnoszenia wartości inwestycyjnej projektu/przedsiębiorstwa, szczególnie w obszarze związanym z efektywnym zabezpieczeniem IP dla celów pozyskiwania inwestorów kolejnych rundach inwestycyjnych oraz wyjść z inwestycji