Marcin Gołębiewski


Członek Zarządu

  • Współwłaściciel firmy Usarya Polska, oferującej maszynę do zbierania kamieni o nazwie Husarya.
  • Wykładowca i doktor habilitowany SGGW w Warszawie.
  • Koordynator współpracy z gospodarką.
  • Autor wielu patentów oraz publikacji prac naukowych i wdrożeń.
  • Właściciel gospodarstwa rolnego (uprawy i hodowla).
  • Z zamiłowania konstruktor maszyn rolniczych.