Marcin Woźniak


Prezes Zarządu, Członek Komitetu Inwestycyjnego

  • Doświadczony inwestor, praktyk biznesu z licznymi sukcesami w Polsce i na arenie międzynarodowej. Z sektorem rolno-spożywczym związany od dziecka – aktywnie zaangażowany w rozwój firmy rodzinnej RAJPOL, jednej z największych grup producentów jabłek w Polsce.
  • Studiowała m.in. na uczelni rolniczej Lackham Collage w Anglii. Doświadczenie zawodowe w branży agro zdobywał w firmie MuddyBoots, która jest europejskim liderem w obszarze oprogramowania zarządzającego kontrolą jakości produktów rolnych oraz w koncernie MONSANTO przy wdrażaniu innowacyjnego projektu IFCO.
  • Obecnie Prezes Zarządu Funduszu Venture Capital Knowledge Hub, inwestującego w nowoczesne rozwiązania technologiczne we wczesnej fazie rozwoju (start-up), w szczególności z obszaru digital marketingu. Fundusz wspiera projekty o wysokim potencjale rynkowym na etapie finansowania, zarządzania i szybkiego wzrostu wartości.
  • W latach wcześniejszych – współzałożyciel i dyrektor zarządzający międzynarodowego domu sprzedaży mediów ARBOmedia, gdzie odpowiedział m.in. za rozwój ARBOinteractive w Europie Środkowo-Wschodniej i ekspansję na nowe rynki (największy sukces na arenie międzynarodowej to stworzenie oddziału w Rosji).