Michał Wałdykowski


CRO & Co-Founder REbuild

  • Inżynier budowlany związany z budownictwem od dzieciństwa (wychowany w rodzinie o tradycjach inżynierskich).
  • Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej.
  • Zdobyło praktyczne doświadczenie w korporacjach budowlanych i konsultingowych.
  • Właściciel firmy konsultingowej od 6 lat, która prowadzi inwestycje budowlane dla inwestorów prywatnych i państwowych.
  • Posiada doświadczenie zawodowe jako projektant architektury, kierownik budowy, inspektor budowlany, wykładowca akademicki i przedsiębiorca.
  • Członek MOIIB i PZiTB mający szerokie kontakty z polskimi jednostkami certyfikującymi i instytutami technicznymi.