Paweł Bochniarz


Członek Komitetu Inwestycyjnego

  • Doświadczony przedsiębiorca, konsultant i osoba zarządzająca w sektorze prywatnym, publicznym oraz organizacjach międzynarodowych w Polsce i za granicą. Ekspert sektora innowacji i start upów.
  • W latach 2013-2016 był menedżerem projektu prowadzonego przez PwC, w trakcie którego wspierał proces komercjalizacji ponad 30 technologii.
  • Był także zaangażowany w projekt Bridge Mentor realizowany przez PwC oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu wsparcia komercjalizacji IP rozwijanych przez Polskie Jednostki Badawcze.
  • Członek jury konkursu technologicznego, prowadzonego przez Fundację Zaawansowanych Technologii.
  • Obecnie Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej – podmiotu realizującego program MIT Enterprise Forum Poland, najskuteczniejszego programu akceleracyjnego w Polsce.