Biomateriały

Surowce przyjazne środowisku

Biomateriały to obszar inwestycyjny, w ramach którego poszukujemy rozwiązań umożliwiających wprowadzanie na rynek nowych produktów wytworzonych z tych naturalnych, podlegających biodegradacji w przeciwieństwie do tych wytwarzanych z ropy naftowej. Mówimy tutaj szczególnie o wykorzystaniu odpadów produkcyjnych do stworzenia np. naczyń z otrąb, jadalnych sztućców czy mebli lub elementów wyposażenia wytwarzanych z grzybów. Główną cechą biomateriałów jest ich biozgodność, brak toksyczności oraz mniejsze oddziaływanie na środowisko, co realnie przemawia na korzyść ich wykorzystywania.

Biomateriały w praktyce

Mówiąc już o konkretnych przykładach wykorzystania biomateriałów w przemyśle spożywczym, najbardziej perspektywiczne przeznaczenie to przede wszystkim:

  • plastiki biodegradowalne
  • bioplastiki
  • biopolimery
  • materiały bioniczne
  • jadalne sztućce
  • jadalne opakowania
  • meble wytwarzane z odpadów biologicznych
  • inne metody zagospodarowania biomasy w sposób użytkowy

Biomateriały a recykling

Istotną i bodaj najważniejszą korzyścią z produkcji biomateriałów jest brak toksyczności, mniejsze oddziaływanie na środowisko czy zagospodarowanie odpadów biologicznych. Z pojęciem biomateriałów wiąże się oczywiście recykling, który regulują ustawy oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Jednym z najbardziej przyjaznych środowisku form recyklingu jest recykling organiczny, który zgodnie z Dyrektywą 94/62/EC dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych, oznacza obróbkę tlenową (kompostowanie) lub beztlenową (biometanizacja) biodegradowalnych części odpadów opakowaniowych, przeprowadzoną w kontrolowanych warunkach i przy wykorzystaniu mikroorganizmów, prowadzącą do wytworzenia stabilnych pozostałości organicznych lub metanu.

Jedną z możliwych metod recyklingu organicznego jest kompostowanie. Stąd właśnie, z ekologicznego punktu widzenia, polimery biodegradowalne stanowią ciekawą alternatywę dla klasycznych tworzyw sztucznych. Biodegradowalne materiały opakowaniowe pod wpływem enzymów wytwarzanych przez mikroorganizmy (bakterie i grzyby) ulegają degradacji. Proces ten prowadzi do przekształcenia materiału na produkt organiczny, jakim jest kompost, w wyniku naturalnych procesów biologicznych. Najkorzystniejsze dla środowiska są opakowania biodegradowalne wytwarzane z surowców naturalnych corocznie odnawialnych, gdyż zapewniony zostaje wówczas zamknięty cykl obiegu takich opakowań w środowisku.

Jesteśmy przekonani, że w obszarze biomateriałów wiele rozwiązań i usprawnień pozostaje cały czas do odkrycia i skomercjalizowania. Prowadzisz pracę nad własnym rozwiązaniem z obszaru biomateriałów i poszukujesz inwestora? Wypełnij formularz i zgłoś swój projekt już dziś!