REthink. REarrange. REbuild.


REbuild to 5-osobowy startup składający się z doświadczonych inżynierów, badaczy, przedsiębiorców i wizjonerów, których celem jest opracowanie i wprowadzenie nowych produktów na rozwijający się rynek druku konstrukcyjnego 3D (3DCP). Nowatorskie podejście REbuild zakłada z jednej strony wprowadzanie i opatentowanie innowacyjnych i przełomowych rozwiązań inżynieryjnych oraz formułowanie przepisów i norm dotyczących druku 3D w budownictwie, z drugiej - ma na celu przygotowanie samego rynku oraz jego klientów na nadchodzące, przełomowe produkty.

Rozwiązanie opracowywane przez REbuild pomoże branży budowlanej w kluczowych dla niej obszarach konstrukcyjnych, automatyzując jej pracę. Chodzi o zbrojenie, szalunki, podpory, izolacje termiczne czy wznoszenie ścian o skomplikowanych kształtach. Zespół chce również zaproponować autorską technologię recyklingu materiałów i ich ponownego wykorzystania w procesie budowy. Rozwiązania Rebuild mogą skrócić czas budowy i koszty o połowę, a myśl przewodnia spółki ”REthink. REarrange. REbuild.” zmieni rzeczywistość na naszych oczach!