Smart Fields – rolnictwo precyzyjne (precision agriculture)

Smart fields, rozumiane po polsku jako rolnictwo precyzyjne (precision agriculture), to obszar inwestycyjny dedykowany rozwojowi technik uprawy, mających na celu wprowadzenie istotnych zmian w procesie uprawy roślin polowych, sadowniczych czy ogrodowych.

Smart fields to idea zbierania informacji o stanie pól lub poszczególnych roślin, dzięki którym możliwe jest planowanie i prowadzenie działań polowych w oparciu o precyzyjne dane dotyczące m.in. stanu nawodnienia gleby, oświetlenia roślin, temperatury, wilgotności powietrza czy zawartości nawozu w glebie.

Wprowadzanie idei Smart Fields posłuży rolnikom do zarządzania procesem nawadniania, dawkowania nawozów lub aplikowania środków ochrony roślin. Integracja zebranych w ten sposób danych z systemami IT pozwoli uprzedzić rolników o możliwości wystąpienia określonych patogenów. Będą oni mogli obserwować warunki sprzyjające rozwojowi roślin i w odpowiednim momencie podjąć ewentualne działanie prewencyjne.

Precision agriculture to zestaw działań i zabiegów dla roślin, u których podstaw stoją dane. Poszukujemy m.in. rozwiązań z obszaru zestawów do ciągników rolniczych, umożliwiających rozpoznawanie stanu roślin w trakcie jednego przejazdu ciągnika. Mówimy tu o wykorzystaniu różnego rodzaju czujników (np. optycznych) zintegrowanych z systemami rozpoznającymi stan roślin, które sterują procesem dawkowania substancji odżywczych lub środków ochrony na poziomie pojedynczych roślin.