Adam Kostrzewa


  • Partner w MDDP Science & Innovation – firmie świadczącej kompleksowe usługi doradcze.
  • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, finansowego i strategicznego, M&A w środowisku polskim i międzynarodowym.
  • W ostatnich latach koncentruje swoją działalność na obszarze R&D, transferu technologii  i komercjalizacji wyników badań.